LuatVietnam

blue-check Trúng giải thưởng do công ty tổ chức vẫn phải nộp 10% thuế TNCN

Công văn số 61175/CTHN-TTHT ngày 21/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNCN từ việc trúng thưởng của người lao động (3 trang)
Posted: 24/8/2023 3:53:41 PM | Latest updated: 25/8/2023 2:24:26 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5771
LuatVietnam

Trường hợp Công ty có tổ chức cuộc thi cho các nhân viên thì khoản tiền hoặc tài sản trúng thưởng không thuộc thu nhập từ tiền lương mà thuộc thu nhập từ trúng thưởng quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTCstatus2 .

Theo đó, thuế TNCN được xác định theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 111/2013/TT-BTCstatus2 , tức 10% phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5771

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu