LuatVietnam

blue-check Trường hợp nào dự án xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật? English attachment

Công văn số 2248/BXD-HĐXD ngày 21/6/2022 của Bộ Xây dựng về việc giải đáp vướng mắc trong triển khai thực hiện Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (2 trang)
Posted: 7/7/2022 1:38:06 PM | Latest updated: 19/7/2022 2:31:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5497 | Vietlaw: 569
LuatVietnam

Hiện nay, các trường hợp dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được quy định rõ tại khoản 3 Điều 52 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 (sửa đổi tại khoản 10 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14) và khoản 3 Điều 5 Nghị định 15/2021/NĐ-CP .

Nội dung của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng bao gồm: thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng, thiết kế công nghệ (nếu có) và các nội dung khác theo quy định tại Điều 55 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 .

Người quyết định đầu tư dự án sẽ chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 56 Luật số 50/2014/QH13status2 (sửa đổi tại khoản 13 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ), bao gồm cả thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5497

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2248-21062022BXD[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý dự án

blue-check Thay mới thủ tục thẩm định dự án tại Cục Kinh tế xây dựng
blue-check Đã bỏ thủ tục xin chấp thuận dự án nhà ở được chuyển nhượng đất đã đầu tư hạ tầng
blue-check Trường hợp nào dự án xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật? English attachment
blue-check Phê duyệt Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
blue-check Phê duyệt Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh
blue-check Dự án nhà ở quy mô lớn phải được cơ quan chuyên môn xây dựng thẩm định tính khả thi
blue-check Một số lưu ý về chi phí quản lý dự án
blue-check Chủ đầu tư được thuê dịch vụ quản lý dự án English attachment
blue-check Định mức chi phí quản lý dự án xác định theo quy định nào? English attachment
blue-check Chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư được xác định theo văn bản nào?
blue-check Về chi phí quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng
blue-check Chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi có được thanh toán khi dự án dừng triển khai? English attachment
blue-check Các nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế và tư vấn quản lý dự án có bắt buộc độc lập? English attachment
blue-check Ban quản lý dự án kiêm làm chủ đầu tư, tính chi phí quản lý như thế nào?
blue-check Thủ tục thẩm định dự án PPP áp dụng từ 10/12/2021
blue-check Thay mới Quy chế quản lý các khoản thu từ tư vấn và quản lý dự án đầu tư công
blue-check Không bắt buộc thuê nhà thầu tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
blue-check Không khống chế tổng mức đầu tư đối với dự án do chủ đầu tư tự quản lý
blue-check Hình thức Ban quản lý xây dựng chuyên ngành chỉ áp dụng với dự án đầu tư công
blue-check Đã bỏ hình thức ủy thác quản lý dự án xây dựng English attachment