LuatVietnam

Trường hợp nào được áp dụng giờ làm việc trên 8 tiếng/ngày?

Cập nhật 7/8/2022 | Đăng tải: LVN.5513

hoi Nguyễn Thị Kim Dung (TP. HCM)
Tôi là viên chức đang làm việc tại TP.HCM, gần đây cơ quan tôi yêu cầu thời gian làm việc trong một ngày là chín tiếng đồng hồ, sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ; chiều từ 13 giờ 30 đến 18 giờ. Tôi được biết người lao động làm việc 8 giờ/ngày, trong khi tôi phải làm 9 giờ/ngày mà lương vẫn như cũ không tăng thêm.
Cho tôi hỏi như vậy theo quy định của Bộ luật Lao động thì cơ quan tôi có vi phạm luật về lao động hay không?

luat Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP. HCM:

Điều 105 Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019 quy định thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần.

Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết. Trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, đối với trường hợp của bạn, nếu cơ quan quy định thời gian làm việc theo ngày thì thời gian làm việc tối đa trong một ngày là 8 giờ. Trường hợp nếu cơ quan bạn quy định thời gian làm việc theo tuần thì thời gian làm việc tối đa trong một ngày là 10 giờ.

Do đó, bạn cần tìm hiểu lại quy định của cơ quan về cách tính thời gian làm việc. Nếu quy định thời gian làm việc theo ngày mà yêu cầu nhân viên làm việc 9 giờ/ngày thì đã vi phạm quy định của BLLĐ, còn nếu tính theo giờ thì cơ quan không vi phạm.

Ngoài ra, tại Điều 107 của BLLĐ cũng quy định về thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường. Khi sử dụng người lao động làm thêm giờ thì cần phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu như: Phải được sự đồng ý của người lao động; Phải bảo đảm số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày, không quá 40 giờ trong một tháng; Phải bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong một năm, trừ trường hợp một số công việc, ngành nghề như: sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày... Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước…

Trường hợp người lao động làm thêm giờ thì sẽ được tính tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 98 BLLĐ. Cụ thể, làm thêm giờ ngày thường thì hưởng ít nhất bằng 150%; Làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần, hưởng ít nhất bằng 200%; Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Mức đóng BHXH năm 2022
otvet Có bắt buộc trả BHXH vào lương cho lao động thử việc?
otvet Phí sinh hoạt dành cho người lao động có bị tính đóng BHXH?
otvet Vi phạm cam kết về thời hạn HĐLĐ sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo (nếu có)
otvet Được mua BHXH tự nguyện để cộng nối với thời gian đóng BHXH bắt buộc
otvet Bảng tính tuổi nghỉ hưu theo lộ trình đến 2035
otvet Chồng được hưởng 2 tháng trợ cấp tiền tã lót nếu vợ không tham gia BHXH
otvet Làm việc ở chi nhánh nhưng đóng BHXH ở trụ sở chính, nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà tại đâu?
otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?