LuatVietnam

Trường hợp nào phải gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT trước khi điều chỉnh HĐĐT?

Cập nhật 7/3/2023 | Đăng tải: LVN.5655

hoi Không nêu tên
Khi phát hiện sai sót và công ty chúng tôi quyết định hủy hoặc điều chỉnh hóa đơn. Vậy bước tiếp theo có cần gửi 04/SS-HĐĐT trước khi xuất hóa đơn thay thế hay hóa đơn điều chỉnh không? Hay chỉ cần gửi mẫu 04/SS-HĐ ĐT trước kỳ hạn kê khai thuế?

luat Tổng cục Thuế:

Nội dung hỏi của bạn chưa mô tả cụ thể hóa đơn có sai sót đã được gửi cho người mua hay chưa và  nội dung có sai sót do đó, Tổng cục Thuế trả lời về mặt nguyên tắc như sau: Trường hợp sai sót thuộc khoản 1 Điều 19 thì người bán gửi Mẫu 04/SS-HĐ ĐT cho cơ quan thuế và lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn đã lập. Trường hợp sai sót thuộc điểm b khoản 2 Điều 19 và lựa chọn việc điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn thì không cần gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT tới cơ quan thuế.

Xem thêm

Hóa đơn

otvet Được hủy hóa đơn khi khách trả hàng là cá nhân
otvet Người bán và người mua sẽ tự thỏa thuận phương thức gửi HĐĐT
otvet Hủy HĐĐT mẫu cũ phải gửi thông báo đến cơ quan thuế
otvet Các bên được tự thỏa thuận lập hoặc không lập biên bản khi điều chỉnh HĐĐT
otvet Các HĐĐT đã hủy vẫn được lưu giữ trên website Tổng cục Thuế
otvet Trường hợp nào phải gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT trước khi điều chỉnh HĐĐT?
otvet Không bắt buộc thu hồi lại hóa đơn giấy sau khi lập HĐĐT thay thế
otvet Hóa đơn thay thế xuất vào năm 2023 có được áp dụng thuế GTGT 8%?
otvet Hóa đơn sửa chữa xe có được ghi thông tin biển số tại dòng "người mua hàng"?
otvet Phát hành lại HĐĐT có cần lập biên bản ghi rõ sai sót?
otvet Sử dụng hóa đơn loại cũ sau khi đã đăng ký HĐĐT loại mới sẽ bị phạt
otvet Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử có phải nộp báo cáo hàng quý?
otvet Điều chỉnh HĐĐT ghi sai tên người mua như thế nào?
otvet Các trường hợp phải truyền dữ liệu HĐĐT cho cơ quan thuế
otvet Trách nhiệm của người mua liên quan đến hóa đơn
otvet Các nghĩa vụ của người bán khi sử dụng HĐĐT
otvet Các quyền của người bán khi sử dụng HĐĐT
otvet Cách khai thác thông tin HĐĐT trên Cổng điện tử Tổng cục Thuế
otvet Những ai được sử dụng thông tin HĐĐT?
otvet Các hình thức tra cứu thông tin HĐĐT