LuatVietnam

blue-check Từ 1/1/2023, công chức tại TP. HCM được điều chỉnh tăng thu nhập tối đa 1,8 lần

Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND TP. HCM về quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 2023 đến hết thời gian thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội (2 trang)
Posted: 16/12/2022 8:28:54 AM | Latest updated: 18/12/2022 10:01:27 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5604
LuatVietnam

Theo Nghị quyết này, từ năm 2023 đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14, cán bộ, công chức tại TP. HCM sẽ được điều chỉnh tăng thu nhập theo hệ số tối đa là 1,8 lần tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 và thay thế Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐNDstatus1 ngày 7/4/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5604

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Cán bộ - Công chức

light-check Danh mục vị trí công chức ngành Thông tin & Truyền thông phải luân chuyển định kỳ
light-check Sửa đổi quy định về sử dụng kinh phí đào tạo cán bộ, công chức
light-check Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức
light-check Một số công việc trong cơ quan hành chính chỉ được ký HĐLĐ, không được xem là công chức
light-check Khung năng lực của các chức danh lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành giao thông vận tải
light-check Tiêu chuẩn năng lực đối với công chức ngành ngân hàng
light-check Khung năng lực đối với viên chức làm lãnh đạo trong các ngân hàng
light-check Tiêu chuẩn năng lực đối với lãnh đạo, công chức trong cơ quan hành chính
light-check Danh mục vị trí công chức phải luân chuyển định kỳ trong lĩnh vực KH&CN
blue-check Thay mới Danh mục công chức lĩnh vực đất đai, môi trường phải luân chuyển định kỳ
blue-check Danh mục vị trí công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải chuyển đổi định kỳ
blue-check Quy định mới về nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của công chức thuộc TP. Hà Nội
blue-check Từ 1/1/2023, công chức tại TP. HCM được điều chỉnh tăng thu nhập tối đa 1,8 lần
blue-check Quy trình thẩm định vị trí việc làm tại đơn vị hành chính sự nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
blue-check Điều kiện nâng lương trước hạn trong năm 2022 đối với giáo viên công lập TP. HCM
blue-check Bộ Nội vụ lưu ý một số trường hợp không được tinh giản biên chế
blue-check Tiêu chuẩn thi tuyển công chức ngành Thuế năm 2022
blue-check Các chức danh quản lý nhà nước được kéo dài tuổi nghỉ hưu từ 20/10/2022 English attachment
blue-check 11 lĩnh vực cấm cựu quan chức Nhà nước thành lập hoặc điều hành doanh nghiệp ngay sau khi thôi chức English attachment
blue-check Một số thay đổi về tiêu chuẩn bổ nhiệm viên chức chuyên ngành y tế