LuatVietnam

blue-check Từ 1/1/2023, không còn được giảm 2% thuế GTGT

Công văn số 3122/HQBD-TXNK ngày 29/12/2022 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc thông báo văn bản hết hiệu lực (1 trang)
Posted: 30/12/2022 8:45:45 AM | Latest updated: 2/1/2023 2:06:34 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5613
LuatVietnam

Công văn lưu ý doanh nghiệp về việc chính sách giảm 2% thuế GTGT tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 1/1/2023 để doanh nghiệp khai báo thuế GTGT đúng quy định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5613

Tệp đính kèm

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 31-Jan-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Dịch vụ đã hoàn thành nhưng sau 31/12/2022 mới lập hóa đơn sẽ không được giảm thuế GTGT
blue-check Được phép điều chỉnh lại số thuế GTGT tạm phân bổ hàng tháng/quý vào cuối năm
blue-check Dây cáp có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Miễn nộp thuế GTGT đối với tiền bồi thường
blue-check Từ 1/1/2023, không còn được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Về căn cứ xác định thuế GTGT đối với thiết bị y tế nhập khẩu
blue-check Dịch vụ thu tiền trước 1/2/2022 không được giảm thuế GTGT
blue-check Mặt hàng bột ngọt có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Không phân bổ thuế GTGT cho các công trình xây dựng trong khu phi thuế quan
blue-check Cung ứng dịch vụ phân loại sản phẩm cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp trong khu PTQ
blue-check Nhập khẩu kim loại và sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài English attachment
blue-check Nhập khẩu sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Phụ kiện thiết bị y tế có được hưởng thuế GTGT 5%?
blue-check Về điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài
blue-check Các sản phẩm từ kim loại và hóa chất đều không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu sản phẩm bằng kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Dịch vụ môi giới cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Không có chính sách giảm thuế GTGT cho mặt hàng chịu thuế suất 5%