LuatVietnam

Từ 1/1/2023, làm CCCD không cần có sổ hộ khẩu

Cập nhật 24/12/2022 | Đăng tải: LVN.5611

hoi Hạnh Phan, TP.HCM.
Theo tôi được biết, hết năm nay sổ hộ khẩu giấy không còn giá trị sử dụng. Cho tôi hỏi, việc bỏ hộ khẩu giấy sẽ được thực hiện như thế nào? Nếu không có hộ khẩu thì khi đi làm căn cước công dân gắn chip (CCCD), người dân lấy gì để chứng minh thông tin về địa chỉ thường trú cho cơ quan công an?

luat Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP. HCM:

Luật Cư trú 2020 quy định sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 1-1-2023.

Tại Khoản 3 Điều 38 của Luật Cư trú 2020, kể từ ngày 1-7-2021, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31 -12- 2022.

Trường hợp thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú. 

Như vậy, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp chỉ có thể sử dụng đến ngày 31-12-2022. Từ ngày ngày 1-1-2023 trở về sau, hai sổ giấy này không còn giá trị sử dụng. Cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử, thay vì thủ công như trước đây.

Khoản 1 Điều 5 Thông tư 60/2021 của Bộ Công an có quy định về việc tìm kiếm thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Đối trường hợp thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không có sự thay đổi, điều chỉnh thì sử dụng thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Trường hợp thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng có sự thay đổi, điều chỉnh thì đề nghị công dân xuất trình giấy tờ pháp lý chứng minh nội dung thay đổi để cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Trường hợp thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đề nghị công dân xuất trình một trong các loại giấy tờ hợp pháp chứng minh nội dung thông tin nhân thân để cập nhật thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Vì vậy, từ ngày 1-1-2023, khi sổ hộ khẩu đã bị thu hồi và thông tin của bạn đã có sẵn trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì bạn vẫn có thể làm CCCD gắn chip mà không cần phải xuất trình hộ khẩu.

Xem thêm

Hộ tịch

otvet Vẫn phải làm thủ tục nhập khẩu sau thời điểm bỏ sổ hộ khẩu
otvet Người hai quốc tịch có được cấp thẻ căn cước?
otvet Thủ tục đăng ký thay đổi chủ hộ (sau khi bỏ sổ hộ khẩu)
otvet Từ 1/1/2023, làm CCCD không cần có sổ hộ khẩu
otvet Đăng ký tạm trú có phải nộp giấy xác nhận chỗ ở của phường?
otvet Có được đăng ký cư trú trên đất thương mại dịch vụ?
otvet Trường hợp nào phải có giấy xác nhận không tranh chấp nhà khi đăng ký thường trú?
otvet Có được thay đổi cả tên và chữ đệm trên Giấy khai sinh?
otvet Thủ tục cấp CCCD cho người bị mất giấy khai sinh
otvet Nhập hộ khẩu thế nào khi chủ hộ đã mất?
otvet Điều kiện đăng ký thường trú và cấp thẻ CCCD tại nơi thuê trọ
otvet Nhà mua giấy tay có được đăng ký tạm trú?
otvet Thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh đã làm ở nước ngoài
otvet Giấy xác nhận thông tin cư trú có giá trị thay cho Sổ Hộ khẩu?
otvet Có thể cải chính năm sinh trong giấy khai sinh
otvet Chuyển nơi tạm trú theo cha hoặc mẹ, thủ tục như thế nào?
otvet Chậm làm thủ tục nhập hộ khẩu có bị phạt?
otvet Cần xin giấy xác nhận nơi cư trú khi làm thủ tục hành chính nếu bỏ sổ hộ khẩu
otvet Có thể xin cấp lại CCCD ở nơi tạm trú
otvet Hộ khẩu sẽ bị thu hồi khi làm thủ tục nhập khẩu