LuatVietnam

blue-check Từ 1/1/2023 sẽ không chấp nhận các hóa đơn GTGT có thuế suất 8%

Thông báo số 620/TB-TCT ngày 22/12/2022 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) trên hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 (1 trang)
Posted: 27/12/2022 12:49:57 PM | Latest updated: 2/1/2023 1:43:51 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5613
LuatVietnam

Do chính sách giảm thuế GTGT (10% xuống 8%) quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 gần hết hiệu lực (ngày 31/12/2022) nên Tổng cục Thuế đã lưu ý các đơn vị cung cấp dịch vụ HĐĐT cho doanh nghiệp nghiên cứu điều chỉnh lại phần mềm lập HĐĐT theo đúng thuế suất quy định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5613

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check HĐĐT phải được lập đủ nội dung và đúng định dạng
blue-check Lập hóa đơn không đúng thời điểm bị phạt từ 3 - 8 triệu đồng
blue-check Hàng bán cho DNCX được lập hóa đơn sau khi làm xong thủ tục xuất khẩu
blue-check HĐĐT hằng năm sẽ đánh số lại từ đầu
blue-check Từ 1/1/2023 sẽ không chấp nhận các hóa đơn GTGT có thuế suất 8%
blue-check Phải lập HĐĐT thay thế khi cần điều chỉnh hóa đơn mẫu cũ
blue-check Điều chỉnh sai sót của hóa đơn mẫu cũ phải gửi thông báo cho cơ quan thuế
blue-check Điều kiện đăng ký và cách thức lập HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check 8 loại hình kinh doanh được khởi tạo HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check Tra cứu trực tuyến thông tin HĐĐT phải biết mã số của hóa đơn
blue-check Lộ trình và điều kiện lập HĐĐT từ máy tính tiền English attachment
blue-check Cách xử lý hóa đơn mẫu cũ bị sai sót
blue-check Công ty Cổ phần ATIS được phép cung cấp dịch vụ HĐĐT
blue-check Cách xử lý sai sót cho hóa đơn phát hành theo quy định cũ
blue-check Hóa đơn phải thể hiện chi tiết chủng loại hàng hóa nếu bán mặt hàng có nhiều chủng loại
blue-check Những điều cần biết về chương trình "Hóa đơn may mắn"
blue-check Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn" tại TP. HCM kỳ mở thưởng đầu tiên năm 2022
blue-check Mua hàng của cá nhân không kinh doanh được miễn hóa đơn
blue-check Kế hoạch nâng cấp ứng dụng của Tổng cục Thuế để triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền
blue-check Kê khai thuế hóa đơn theo ngày lập