LuatVietnam

blue-check Từ 1/1/2024, vật liệu xây dựng sẽ áp dụng quy chuẩn mới English attachment

Công văn số 1159/GSQL-GQ1 ngày 31/7/2023 của Tổng cục Hải quan về Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (1 trang)
Posted: 30/8/2023 9:39:06 AM | Latest updated: 5/9/2023 5:45:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5774 | Vietlaw: 627
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, kể từ ngày 1/1/2024, hàng hóa là vật liệu xây dựng sẽ áp dụng quy chuẩn kỹ thuật mới được ban hành tại Thông tư số 04/2023/TT-BXD, thay thế cho quy chuẩn cũ ban hành tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5774

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu