LuatVietnam

blue-check Từ 1/7/2022, có bắt buộc cộng thêm 7% lương cho lao động có tay nghề? English attachment

Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/6/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu (3 trang)
Posted: 20/6/2022 7:01:13 AM | Latest updated: 26/6/2022 2:06:26 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5476 | Vietlaw: 565
LuatVietnam

Liên quan đến việc áp dụng lương tối thiểu mới từ 1/7/2022 theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, Bộ Lao động - TB&XH lưu ý, đối với các nội dung đã thỏa thuận trong HĐLĐ, thỏa ước lao động hoặc thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với Nghị định 38, trong đó có việc cộng thêm 7% lương tối thiểu cho chức danh đòi hỏi qua học nghề thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Ngoài ra, từ 1/7/2022, Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định 02 loại mức lương tối thiểu gồm tối thiểu tháng và tối thiểu giờ. Trong đó, lương tối thiểu tháng sẽ áp dụng cho người lao động đang hưởng lương theo hình thức lương tháng; lương tối thiểu giờ sẽ áp dụng cho người lao động đang hưởng lương với hình thức lương theo giờ.

Đối với những trường hợp đang hưởng lương theo các hình thức trả lương khác (theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm, lương khoán), Nghị định 38/2022/NĐ-CP không bắt buộc phải thay đổi hình thức trả lương theo tháng hoặc giờ; thay vào đó, doanh nghiệp có thể quy đổi mức lương đang trả sang mức lương theo giờ hoặc tháng để kiểm tra xem đã trả trên mức tối thiểu hay chưa.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 294/LĐLĐMức lương tối thiểu từ 1/7/2022 tại các quận/huyện thuộc TP. Hà Nội
blue-check 516/LĐLĐ-CSPLMột số lưu ý khi điều chỉnh tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022 English attachment
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5476
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV2086-17062022BLDTBXH[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Tiền lương