LuatVietnam

blue-check Từ 1/7/2022, rượu, thuốc lá sẽ phải dán tem điện tử

Công văn số 5605/CTTPHCM-TTHT ngày 23/5/2022 của Cục Thuế TP. HCM về kiểm kê, thanh hủy tem rượu, tem thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước còn tồn và nhu cầu sử dụng tem đến hết ngày 30/6/2022 (2 trang)
Posted: 20/6/2022 2:52:01 PM | Latest updated: 21/6/2022 2:34:19 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5478
LuatVietnam

Văn bản yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất rượu, thuốc lá nộp báo cáo nhu cầu sử dụng tem giấy và số còn tồn đến hết ngày 30/6/2022.

Kể từ 1/7/2022, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất rượu, thuốc lá phải áp dụng tem điện tử theo quy định tại Thông tư 23/2021/TT-BTC và hoàn thành việc tiêu hủy tem giấy trước ngày 1/8/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5478
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu