LuatVietnam

blue-check Từ 1/8/2023, Khu công nghệ cao Hòa Lạc sẽ do TP. Hà Nội quản lý

Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 1/8/2023 của Chính phủ về việc chuyển giao Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý (5 trang)
Posted: 2/8/2023 2:10:58 PM | Latest updated: 3/8/2023 3:22:02 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5755
LuatVietnam

Nghị quyết này phê duyệt chủ trương bàn giao nguyên trạng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học & Công nghệ sang cho UBND TP. Hà Nội quản lý kể từ ngày 1/8/2023.

Thời hạn hoàn thành việc bàn giao và tiếp nhận là 6 tháng tính từ thời điểm bắt đầu bàn giao.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 1-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5755

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu