LuatVietnam

blue-check Từ 1/9/2023, Sở Lao động TP. HCM tiếp nhận hồ sơ online tất cả các thủ tục

Thông báo số 17867/TB-SLĐTBXH ngày 2/8/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM về việc ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (2 trang)
Posted: 14/8/2023 8:13:21 AM | Latest updated: 15/8/2023 10:34:14 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5765
LuatVietnam

Theo thông báo của Sở Lao động TB&XH TP. HCM, kể từ ngày 1/9/2023 sẽ ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với tất cả các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Cổng dịch vụ công Thành phố (địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (địa chỉ https://dichvucong.gov.vn); đồng thời Sở chỉ tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục được gửi qua dịch vụ bưu chính công ích của bưu điện; không tiếp nhận hồ sơ gửi qua các hình thức chuyển phát, qua bưu điện (nhưng không phải dịch vụ bưu chính công ích),...

Khi nộp hồ sơ trực tuyến, nếu có khó khăn, vướng mắc về đăng ký tài khoản thì liên hệ Tổng đài 18001096; vướng mắc về nộp hồ sơ trực tuyến thì liên hệ Tổng đài 1022 nhánh 2.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5765

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu