LuatVietnam

light-check Từ 15/7/2022, sẽ ấn định khung giá nhượng quyền kinh doanh một số dịch vụ hàng không

Thông tư số 06/2022/TT-BGTVT ngày 27/5/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVTstatus2 ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không (3 trang)
Posted: 31/5/2022 7:12:59 AM | Latest updated: 31/5/2022 1:01:55 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5463
LuatVietnam

Theo sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này, Bộ Giao thông vận tải sẽ ấn định khung giá để chống độc quyền đối với hoạt động nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không, bao gồm các dịch vụ: nhà ga; kho hàng; sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị; kỹ thuật hàng không; cung cấp suất ăn hàng không; cung cấp xăng dầu hàng không.

Ngoài ra, Thông tư này còn bãi bỏ Điều 9, Điều 10 của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVTstatus2 quy định về thủ tục kê khai giá dịch vụ hàng không và đấu thầu cung ứng dịch vụ phi hàng không.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2022 và bãi bỏ Thông tư số 07/2017/TT-BGTVTstatus2 ngày 14/3/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 15-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5463
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Vận tải hàng không