LuatVietnam

Từ 15/8/2023, bán xe phải nộp lại biển số cho CSGT

Cập nhật 11/8/2023 | Đăng tải: LVN.5762

hoi Không nêu tên
Từ 15-8, bị phạt bao nhiêu nếu bán xe không nộp lại biển số?

luat Báo Lao động:

Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15-8 thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nêu rõ: khi chuyển quyền sở hữu xe (bán, cho tặng, thừa kế...) thì chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe, biển số xe để làm thủ tục thu hồi.

Đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá thì chủ xe phải nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

Thông tư này cũng quy định trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi. Đối với những trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì chủ xe sẽ bị xử phạt.

Ngoài ra, những trường hợp chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó. 

Theo đó, mức xử phạt trường hợp bán xe nhưng không nộp lại biển số sẽ được áp dụng theo quy định của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, chủ mô tô, xe máy không chấp hành việc thu hồi giấy đăng ký, biển số xe theo quy định sẽ bị phạt từ 800.000 đến 2 triệu đồng trường hợp là cá nhân, mức phạt đối với tổ chức là 1,6 triệu đồng đến 4 triệu đồng.

Riêng đối với ô tô, chủ xe vi phạm lỗi như trên mức phạt được áp dụng là từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng cho cá nhân và từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với tổ chức.

Xem thêm