LuatVietnam

blue-check Từ 15/8/2023, Việt Nam sẽ cấp e-visa cho công dân tất cả các nước English attachment

Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (4 trang)
Posted: 15/8/2023 12:33:36 PM | Latest updated: 16/8/2023 10:25:33 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5764 | Vietlaw: 625
LuatVietnam

Nghị quyết này cho phép áp dụng hình thức cấp thị thực điện tử (e-visa) đối với công dân của tất cả các nước, vùng lãnh thổ, có hiệu lực từ 15/8/2023.

Các cửa khẩu chấp nhận e-visa điện tử bao gồm: 13 Cảng hàng không; 16 Cửa khẩu đường bộ và 13 Cảng biển được nêu tại Điều 2 Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.

Thay thế Nghị quyết số 79/NQ-CPstatus1 ngày 25/5/2020 và Nghị quyết số 60/NQ-CP ngay 27/4/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 15-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5764

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian