LuatVietnam

blue-check Từ 16/12/2022, chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu sẽ kiểm soát chặt hơn

Công văn số 5429/TCHQ-CNTT ngày 15/12/2022 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (4 trang)
Posted: 5/1/2023 9:18:19 AM | Latest updated: 6/1/2023 11:21:10 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan thông báo kể từ ngày 16/12/2022, thủ tục "Kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu" trên Cổng một cửa quốc gia đã được nâng cấp bổ sung biện pháp quản lý theo mức 3.

Theo đó, trường hợp thức ăn thủy sản nhập khẩu bị cơ quan kiểm tra thông báo chuyển sang áp dụng biện pháp quản lý Mức 3 do không đáp ứng quy định theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 06/2020/TT-BKHCN thì cơ quan Hải quan chỉ giải quyết thông quan cho lô hàng sau khi có Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng của cơ quan kiểm tra thông qua Cổng một cửa quốc gia.

Riêng các lô hàng nhập khẩu thức ăn thủy sản được áp dụng biện pháp quản lý Mức 1, Mức 2 theo quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, doanh nghiệp được nộp bản đăng ký kiểm tra chất lượng (có xác nhận của cơ quan kiểm tra) thông qua Cổng một cửa quốc gia để thông quan.

Danh mục Quy chuẩn kỹ thuật và biện pháp quản lý (Mức 1, 2, 3) đối với thức ăn thủy sản nhập khẩu được nêu tại Mục 1 Công văn này.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủy hải sản

blue-check Quy trình thủ tục đăng ký xuất khẩu Tổ yến sang Trung Quốc
blue-check Đính chính các mẫu chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác
blue-check Từ 16/12/2022, chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu sẽ kiểm soát chặt hơn
blue-check Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang Ấn Độ phải đăng ký trước 15/12/2022
blue-check Các trường hợp lực lượng Kiểm ngư được kiểm soát tàu cá English attachment
blue-check Sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp trong tháng 9, 10/2022
blue-check Các khuyến cáo dành cho doanh nghiệp thủy sản trước đợt kiểm tra của EU vào tháng 11/2022
blue-check Đề án tăng cường phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp English attachment
blue-check 04 loài thủy sản xuất khẩu sang Nhật Bản từ 1/12/2022 phải có giấy xác nhận nguồn gốc
blue-check Thay mới thủ tục kiểm dịch thủy sản xuất nhập khẩu
blue-check Bổ sung nhiều trường hợp miễn kiểm dịch thủy sản nhập khẩu English attachment
blue-check Từ 8/7/2022, Trung Quốc sẽ kiểm tra trực tuyến doanh nghiệp có thủy sản nhiễm SARS-CoV-2
blue-check Chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản phải kiểm tra chất lượng trước thông quan
blue-check Sửa đổi thủ tục chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản (tại TP. HCM)
blue-check Chưa thay đổi quy định về ghi nhãn đối với thủy sản nhập khẩu dạng hàng xá English attachment
blue-check Các loài thủy sản xuất sang Nhật từ 1/12/2022 phải có giấy chứng nhận khai thác English attachment
blue-check Các giải pháp nâng cao chất lượng hàng nông lâm thủy sản năm 2022
blue-check Danh sách cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (lần 1/2022)
blue-check Khuyến cáo các biện pháp phòng Covid-19 cho thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc
blue-check Các thủ tục sửa đổi về đăng ký tàu cá và cấp phép nhập khẩu thủy sản