LuatVietnam

blue-check Từ 23/5/2022, Singapore sẽ tạm cấp C/O Form D bản giấy do lỗi hệ thống English attachment

Công văn số 412/CNTT-SW ngày 25/5/2022 của Tổng cục Hải quan về lỗi hệ thống Singapore (1 trang)
Posted: 1/6/2022 3:04:06 PM | Latest updated: 4/6/2022 10:41:20 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5464
LuatVietnam

Theo thông báo của Singapore, Cổng thông tin một cửa ASEAN của nước này đã bị sự cố kỹ thuật kể từ ngày 23/5/2022 dẫn đến không gửi - nhận được C/O mẫu D điện tử.

Trong thời gian khắc phục sự cố (lỗi hệ thống), phía Singapore sẽ tạm cấp C/O mẫu D bản giấy cho doanh nghiệp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5464
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV412-25052022TCHQ[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu