LuatVietnam

blue-check Từ sau 25/4/2022, toàn bộ cơ sở sản xuất của DNCX đều phải đáp ứng điều kiện giám sát hải quan English attachment

Công văn số 1939/TCHQ-GSQL ngày 30/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai quy định Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ (2 trang)
Posted: 1/6/2022 10:32:43 AM | Latest updated: 4/6/2022 10:42:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5465 | Vietlaw: 563
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP (hiệu lực từ ngày 25/4/2021), DNCX phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan sau đây:

(i) Có hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài;

(ii) Có hệ thống camera quan sát được các vị trí tại cổng/cửa ra, vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa ở tất cả các thời điểm; dữ liệu hình ảnh camera được kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan;

(iii) Có phần mềm quản lý hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế để báo cáo quyết toán nhập - xuất - tồn.

Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp DNCX có nhiều cơ sở sản xuất thì DNCX đó chỉ được coi là đáp ứng điều kiện giám sát hải quan khi tất cả các cơ sở sản xuất đều đáp ứng điều kiện theo quy định nêu trên.

Đối với DNCX đã hoạt động từ trước khi Nghị định 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực, nếu sau 1 năm mà không bổ sung đầy đủ điều kiện giám sát hải quan theo quy định nêu trên sẽ không được hưởng chính sách ưu đãi thuế dành cho khu phi thuế quan (cho đến khi đáp ứng điều kiện).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5465

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1939-30052022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất

blue-check Không xét điều kiện giám sát hải quan khi cấp giấy phép thành lập DNCX
blue-check Hàng giao DNCX gia công phải chịu thuế nhập khẩu và 10% thuế GTGT English attachment
blue-check Thủ tục gia công cho DNCX thực hiện tương tự như gia công cho nước ngoài
blue-check DNCX nộp thuế khấu trừ sử dụng hóa đơn GTGT khi bán thanh lý vào nội địa và hàng xuất khẩu
blue-check Thủ tục khai hải quan và nộp thuế khi DNCX chuyển đổi thành doanh nghiệp thường
blue-check Hàng thuê mượn của DNCX để phục vụ sản xuất không được miễn thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng gia công cho DNCX
blue-check Chuyển quyền thuê đất giữa các DNCX, miễn thuế GTGT nhưng phải nộp thuế TNDN
blue-check DNCX nếu nộp thuế khấu trừ sẽ phải sử dụng hóa đơn GTGT điện tử cho hàng bán nội địa lẫn xuất khẩu
blue-check Về chính sách thuế đối với hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu tự nhập khẩu English attachment
blue-check Từ sau 25/4/2022, toàn bộ cơ sở sản xuất của DNCX đều phải đáp ứng điều kiện giám sát hải quan English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công
blue-check DNCX có cần xin giấy phép khi xuất khẩu phế liệu, phế phẩm? English attachment
blue-check Nhận lại thành phẩm thuê DNCX gia công phải nộp thuế nhập khẩu
blue-check Bắt buộc kiểm tra thực tế nhà xưởng của DNCX để xác định điều kiện giám sát hải quan
blue-check Thuê hay mượn hàng hóa của DNCX đều phải nộp thuế nhập khẩu và không được hoàn lại English attachment
blue-check Sau 25/4/2022, DNCX phải có xác nhận đáp ứng điều kiện giám sát hải quan mới được ưu đãi English attachment
blue-check Hàng mua bán giữa DNCX với nội địa có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Hàng XNK tại chỗ trên địa bàn TP. HCM sẽ làm thủ tục tại Chi cục Quản lý hàng gia công
blue-check Hàng mua bán giữa DNCX và nội địa làm thủ tục ở đâu?