LuatVietnam

blue-check Tư vấn, đào tạo về ứng dụng KH&CN phải chịu thuế GTGT 5% English attachment

Công văn số 18556/CTHN-TTHT ngày 5/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với dịch vụ khoa học công nghệ (2 trang)
Posted: 12/4/2023 11:26:14 AM | Latest updated: 13/4/2023 10:34:48 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5678 | Vietlaw: 612
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, đối với hoạt động dạy học, dạy nghề nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Tuy nhiên, đối với hoạt động cung cấp dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ thì chịu thuế GTGT với thuế suất 5% theo quy định tại khoản 15 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5678

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu