LuatVietnam

blue-check Túi ni lông: chỉ đánh thuế BVMT đối với loại có hình dạng túi English attachment

Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CPstatus2 ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường. (2 trang)
Posted: 18/9/2012 8:31:16 AM | Latest updated: 22/1/2014 8:48:16 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3078 | Vietlaw: 63
LuatVietnam

Nghị định này sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CPstatus2 ngày 8/8/2011 liên quan đến quy định về túi ni lông thuộc diện chịu thuế BVMT.

Theo đó, túi ni lông thuộc diện chịu thuế BVMT là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi (có miệng túi, đáy túi, thành túi và có thể đựng sản phẩm trong đó) và được làm từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE hoặc LLDPE, trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường.

Cũng theo quy định mới tại Nghị định này, bao bì sử dụng cho việc đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói hàng hóa được miễn tính thuế BVMT, thay vì trước đây chỉ miễn tính thuế BVMT đối với bao bì (ni lông) đã đóng gói sẵn hàng hóa.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2012.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTC ngày 20/9/2013.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Nov-2012
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3078

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND69_14092012CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Bảo vệ môi trường

blue-check Mức thuế BVMT năm 2023 đối với xăng, dầu English attachment
blue-check Mua túi ni lông để xuất khẩu, không được miễn hay hoàn thuế BVMT
blue-check Các trường hợp hàng nhập khẩu được hoàn thuế BVMT English attachment
blue-check Cơ sở thương mại không được miễn thuế BVMT ngay cả khi xuất khẩu
blue-check Từ 1/4/2022, xăng dầu được giảm 50% thuế BVMT
blue-check Từ 1/4/2022, xăng dầu được giảm 50 - 70% thuế BVMT
blue-check Xăng, dầu được giảm 50% thuế BVMT kể từ 1/4/2022
blue-check Bộ Tài chính nhắc nhở Thuế và Hải quan phải giảm thuế BVMT cho xăng dầu từ 1/4/2022
blue-check Sắp giảm thuế BVMT năm 2022 đối với xăng dầu English attachment
blue-check Năm 2022, nhiên liệu bay được giảm mức thuế BVMT còn 1.500 đồng/lít English attachment
blue-check TCHQ nhắc Hải quan các tỉnh chưa tăng thuế BVMT của nhiên liệu bay trong năm 2021 English attachment
blue-check "Nhiên liệu bay" chưa bị tăng mức thuế BVMT từ 1/1/2021 English attachment
blue-check "Nhiên liệu bay" được tính thuế BVMT theo mức 2.100 đ/lít đến hết 2021 English attachment
blue-check Thuế BVMT của xăng dầu nộp khi nào?
blue-check Túi ni lông dùng để "đóng gói" phải nộp thuế BVMT nếu đem bán, tặng, tiêu dùng
blue-check Áp dụng ngay mức giảm thuế BVMT đối với xăng máy bay từ 1/8/2020 English attachment
blue-check Giảm thuế BVMT xăng máy bay trong 5 tháng cuối năm 2020 English attachment
blue-check Túi ni lông tự phân hủy có được miễn thuế BVMT?
blue-check Cho, tặng nước sạch phải chịu thuế GTGT và phí BVMT
blue-check "Than cốc" được miễn thuế BVMT