LuatVietnam

blue-check Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2022: 23.132 đồng/USD

Thông báo số 2453/TB-KBNN ngày 31/5/2022 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2022 (5 trang)
Posted: 2/6/2022 8:57:29 AM | Latest updated: 3/6/2022 9:06:30 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5464
LuatVietnam

So với tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2022 (23.112 đồng/USD) thì tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ trong tháng 6/2022 tăng lên 23.132 đồng/USD.

Tỷ giá này sẽ được áp dụng để quy đổi, hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ... trong tháng 6/2022.

Bảng tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác được chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5464
Tệp đính kèm
Dòng thời gian