LuatVietnam

blue-check Tỷ lệ đô thị hóa được xác định theo văn bản nào? English attachment

Công văn số 2641/BXD-PTĐT ngày 18/7/2022 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp tính toán chỉ tiêu Tỷ lệ đô thị hóa (2 trang)
Posted: 2/8/2022 2:52:30 PM | Latest updated: 9/8/2022 4:33:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5510
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, quy định về chỉ tiêu Tỷ lệ đô thị hóa (để phân loại đô thị) tại Thông tư số 34/2009/TT-BXDstatus1 đến nay không còn hiệu lực thi hành do đã bị bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/TT-BXD . Hiện nay, quy định về chỉ tiêu Tỷ lệ đô thị hóa đang được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2018/TT-BXD .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5510

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2641-18072022BXD[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quy hoạch

blue-check Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch của dự án xây dựng do UBND TP. HCM phê duyệt
blue-check Tỷ lệ đô thị hóa được xác định theo văn bản nào? English attachment
blue-check Sẽ thiết lập ứng dụng Bản đồ số quốc gia tích hợp với địa chỉ số
blue-check Những giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030
blue-check Xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng theo quy định nào?
blue-check Thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tại một số địa phương English attachment
blue-check Chính phủ thông qua nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030
blue-check Chi phí điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng không được quá 50% chi phí lập mới
blue-check Giải pháp phát triển đô thị tại Việt Nam đến năm 2030 English attachment
blue-check Quy trình cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng tại UBND quận/huyện (TP. HCM)
blue-check Về căn cứ lập dự án hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu đô thị
blue-check Về căn cứ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng ngoài đô thị
blue-check Không được nhận tài trợ bằng đồ án quy hoạch
blue-check Về việc lập quy hoạch chung xây dựng khu chức năng
blue-check Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng English attachment
blue-check Dự án trong đô thị được miễn lập quy hoạch chi tiết nếu nhỏ hơn 5ha
blue-check Về khu vực đô thị được chuyển nhượng hạ tầng cho người dân tự xây nhà
blue-check Yêu cầu khi phân lô khu đất thương mại dịch vụ
blue-check Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (mới)
blue-check Người dân được quyền yêu cầu thông tin về địa điểm, lộ giới xây dựng