LuatVietnam

blue-check Văn phòng đại diện phải quyết toán thuế TNCN khi chấm dứt hoạt động English attachment

Công văn số 26215/CTHN-TTHT ngày 21/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN (2 trang)
Posted: 25/4/2023 7:49:27 AM | Latest updated: 26/4/2023 4:22:33 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5686 | Vietlaw: 608
LuatVietnam

Theo Công văn này, trường hợp Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động để thành lập Công ty thì phải thực hiện quyết toán thuế TNCN theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Trường hợp sau quyết toán thuế nếu phát sinh số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền phải nộp thì Văn phòng đại diện được xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại Điều 25 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

Nếu được hoàn trả thuế nộp thừa thì thực hiện nộp hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điều 40 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5686

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV26215_21042023CTHN[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Văn phòng đại diện

blue-check Văn phòng đại diện phải quyết toán thuế TNCN khi chấm dứt hoạt động English attachment
blue-check VPĐD nước ngoài có phải nộp thuế khi bán thanh lý tài sản? English attachment
blue-check Dịch vụ cung cấp cho VPĐD nước ngoài có được hưởng thuế GTGT 0%? English attachment
blue-check Về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của Văn phòng đại diện nước ngoài English attachment
blue-check Văn phòng đại diện được miễn nộp thuế và phí môn bài nếu không SXKD
blue-check VPĐD được miễn nộp phí môn bài nếu không sản xuất kinh doanh
blue-check VPĐD chịu trách nhiệm khai thuế TNCN nếu trực tiếp trả lương
blue-check Trưởng VPĐD nếu muốn ủy quyền lại phải có sự chấp thuận của thương nhân nước ngoài
blue-check VPĐD nếu chỉ trưng bày sản phẩm được miễn nộp phí môn bài
blue-check VPĐD nước ngoài nếu có trả lương phải khai quyết toán thuế TNCN
blue-check VPĐD nước ngoài được miễn nộp thuế khi thanh lý tài sản English attachment
blue-check Văn phòng giao dịch có bắt buộc nộp phí môn bài? English attachment
blue-check Văn phòng bán vé hàng không nước ngoài có phải nộp phí môn bài?
blue-check VPĐD không được cấp hóa đơn lẻ để thanh lý tài sản
blue-check Có kinh doanh, VPĐD phải nộp phí môn bài
blue-check Mua tài sản thanh lý của VPĐD nước ngoài không cần hóa đơn
blue-check VPĐD nước ngoài được miễn xuất hóa đơn khi thanh lý tài sản
blue-check Thanh lý tài sản, VPĐD nước ngoài không cần xuất hóa đơn
blue-check Mua tài sản thanh lý của VPĐD nước ngoài không cần hóa đơn
blue-check VPĐD được miễn xuất hóa đơn và khai nộp thuế khi thanh lý tài sản