LuatVietnam

Vật tư xây dựng chỉ được miễn thuế loại trong nước chưa sản xuất

Cập nhật 6/12/2018 | Đăng tải: LVN.4688

hoi Công ty Vinh Nha Trang
Công ty VNT đang có dự án hệ thống năng lượng mặt trời tại tỉnh Bình Thuận. Hàng hóa chúng tôi nhập khẩu từ nhà cung cấp có mặt hàng "Kết cấu giá đỡ và trụ thép lắp ráp tấm pin". Khi chúng tôi làm Danh mục miễn thuế xin tạo tài sản cố định, Chi cục Hải quan tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn mặt hàng này sản xuất được trong nước theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT, không được đưa vào Danh mục miễn thuế. Nhưng theo Luật thuế 107, Điều 16:
"11. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm:
a) Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;
b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;
c) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.
Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản này được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng".
Theo như công ty chúng tôi kiểm tra thông tin những doanh nghiệp đã và đang làm dự án năng lượng mặt trời, một số Cục Hải quan chấp nhận mặt hàng này tạo tài sản cố định vì đây là bộ phận linh kiện cho hệ thống. Kính mong quý lãnh đạo hướng dẫn và phúc đáp cho doanh nghiệp để làm đúng thủ tục theo luật định.

luat Bộ phận tư vấn:

Căn cứ khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư bao gồm:

a) Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi Tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;

c) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản này được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Vinh Nha Trang nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định cho dự án thuộc đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP; nếu hàng hóa nhập khẩu của Công ty là vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được theo quy định tại Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT ngày 01/04/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì không được miễn thuế nhập khẩu. 

Đề nghị Công ty Vinh Nha Trang căn cứ quy định trên để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc thì liên hệ với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm

Vật liệu xây dựng

otvet Vật liệu xây dựng có bắt buộc công bố hợp quy trước khi đưa vào thi công?
otvet Vật liệu xây dựng có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Vật tư xây dựng có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Vật tư xây dựng chỉ được miễn thuế loại trong nước chưa sản xuất
otvet Nhôm làm trần nhà có phải chứng nhận hợp quy?
otvet Đơn giá vật liệu xây dựng, tính theo giá của nơi bán hay nơi thi công?
otvet Giá vật liệu xây dựng có được cộng thêm cước vận chuyển?
otvet Xi măng được hưởng thuế xuất khẩu 0%
otvet Nhập khẩu vật tư xây dựng cho DNCX có được miễn kiểm tra chất lượng?
otvet Phụ kiện cửa kính phân loại theo mã số nào?
otvet Miễn chứng nhận hợp quy lại cho đá ốp lát chỉ gia công cắt cạnh
otvet Nhập khẩu tấm panel xây dựng nhà xưởng có được miễn thuế?
otvet Kính xây dựng NSXXK có phải kiểm tra chất lượng?
otvet Dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng có được miễn thuế NK?
otvet Xuất khẩu phụ gia bê tông được miễn xin giấy phép
otvet Nhập khẩu "nước sơn" có phải khai báo hóa chất?
otvet Nhập khẩu "cửa nhà" phải kiểm định chất lượng
otvet Nhập khẩu "tấm lót trần nhà" không phải xin giấy phép
otvet Vật liệu xây dựng nhập khẩu cho mục đích khác có phải công bố hợp quy?
otvet "Gạch chịu lửa" có bắt buộc kiểm định chất lượng?