LuatVietnam

Về căn cứ xác định chủ nguồn chất thải nguy hại

Cập nhật 9/1/2023 | Đăng tải: LVN.5619

hoi Lưu Thị Thùy Dung
Công ty của tôi được thuê thi công tại một nhà máy và có phát sinh chất thải nguy hại, nhưng nhà máy từ chối xử lý chất thải nguy hại mà công ty tôi phát sinh trong quá trình thi công.
Cơ sở phát sinh chất thải nguy hại là nhà máy mà công ty tôi đang thi công. Vậy nhà máy hay công ty của tôi là chủ nguồn thải chất thải nguy hại?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường quy định: "Chủ nguồn thải là tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc được giao quản lý, điều hành cơ sở phát sinh chất thải".

Như vậy, trong trường hợp công ty chỉ là đơn vị thi công (làm thuê) cho nhà máy (cơ sở đang hoạt động) thì nhà máy là cơ sở phát sinh chất thải và phải thực hiện các quy định về quản lý chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Môi trường

otvet Tiêu chí xác định dự án phải xin giấy phép môi trường
otvet Dự án sản xuất, gia công cơ khí có phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Về căn cứ xác định chủ nguồn chất thải nguy hại
otvet Dự án hoạt động từ trước Luật BVMT 2020 phải bổ sung giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng
otvet Doanh nghiệp phải công khai kết quả quan trắc nước thải như thế nào?
otvet Đã bỏ thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
otvet Những điều cần biết về đăng ký miễn trừ chất ô nhiễm khó phân hủy (POP)
otvet Có được mua bán chất thải nguy hại?
otvet Dự án truyền tải điện có phải lập đánh giá tác động môi trường?
otvet Cơ sở sản xuất hay người tiêu dùng chịu trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải nguy hại?
otvet Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cần có những thông tin gì?
otvet Ngành nghề kiểm định chất lượng sản phẩm điện tử có bắt buộc đánh giá tác động môi trường?
otvet Tiêu chí xác định dự án sản xuất phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Loại dự án nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Từ 1/1/2022, hộ dân ở chung cư phải tự phân loại rác thải
otvet Dự án nếu thay mới công nghệ xử lý chất thải phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sản xuất linh kiện điện tử có cần xin xác nhận bảo vệ môi trường?
otvet Nhà máy xử lý chất thải phải được nâng cấp nếu không đảm bảo quy chuẩn hiện hành
otvet Chủ dự án được tự chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sợi phế liệu PP có thuộc chất thải nguy hại?