LuatVietnam

blue-check Về căn cứ xác định quỹ đất 20% để xây nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại

Công văn số 1872/BXD-QHKT ngày 30/5/2022 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện lập các đồ án quy hoạch phân khu và đồ án quy hoạch chi tiết tại các đơn vị hành chính được quy hoạch là đô thị loại IV theo quy định pháp luật (2 trang)
Posted: 2/6/2022 8:40:39 AM | Latest updated: 8/6/2022 2:46:14 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5470
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP, dự án đầu tư nhà ở thương mại, khu đô thị tại đô thị loại III trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và đã đầu tư hạ tầng để xây nhà ở xã hội.

Theo Bộ Xây dựng, quỹ đất 20% dành để xây nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị theo quy định trên sẽ được xác định bằng 20% tổng diện tích đất ở trong bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

Trường hợp việc bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội tại dự án không phù hợp với quy hoạch của địa phương hoặc có quỹ đất nhưng không đủ 20% thì UBND cấp tỉnh sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét, chấp thuận (khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2015/NĐ-CPstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5470

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nhà ở xã hội

blue-check Các dự án thành phần thuộc dự án nhà ở thương mại có bắt buộc dành quỹ đất xây nhà ở xã hội?
blue-check Phí quản lý chung cư hiện chỉ bắt buộc đóng cho phần sở hữu chung
blue-check Dự án khu nhà ở xã hội chỉ được phép mở thầu chọn chủ đầu tư sau khi phê duyệt quy hoạch xây dựng
blue-check Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phải có chức năng kinh doanh BĐS
blue-check Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư phải đính kèm danh mục phần sở hữu chung
blue-check Quỹ bảo trì chung cư được sử dụng cho những hạng mục nào?
blue-check Chủ đầu tư cần biết khi sử dụng tầng dịch vụ trong tòa nhà chung cư
blue-check Về quyền sử dụng nhà trẻ, bãi xe trong chung cư
blue-check Chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội qua từng giai đoạn
blue-check Căn hộ chung cư phải đảm bảo diện tích sàn thế nào?
blue-check Dự án nhà ở xã hội có được hỗ trợ lãi vay? English attachment
blue-check Yêu cầu khi tính toán diện tích sàn căn hộ chung cư
blue-check Từ 1/4/2021, đã bỏ cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
blue-check Có được tách/nhập Ban quản trị chung cư?
blue-check Việc dành quỹ đất xây nhà ở xã hội chỉ áp dụng với dự án nhà ở thương mại thuộc đô thị loại 3 trở lên
blue-check Về căn cứ xác định vị trí và diện tích đất xây nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội
blue-check Trường hợp nào dự án nhà ở thương mại thực hiện trước 2014 phải bổ sung quỹ đất xây nhà ở xã hội?
blue-check Về căn cứ xác định quỹ đất 20% để xây nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại
blue-check Dự án nhà ở cho công nhân được dành 20% diện tích để xây nhà ở thương mại English attachment
blue-check Được phép xây căn hộ thương mại trên 20% diện tích dự án nhà ở xã hội