LuatVietnam

blue-check Về căn cứ xem xét hoàn thuế cho hàng hóa XNK

Công văn số 2101/TCHQ-TXNK ngày 7/6/2022 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc hoàn thuế (1 trang)
Posted: 10/6/2022 12:43:48 PM | Latest updated: 12/6/2022 8:12:10 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5471
LuatVietnam

Đối với việc hoàn thuế cho hàng hóa xuất/nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu căn cứ các quy định sau đây để thực hiện: Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 , Nghị định 18/2021/NĐ-CP và Công văn số 1185/TCHQ-TXNK ngày 6/4/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5471
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Hoàn thuế