LuatVietnam

blue-check Về chính sách và thủ tục tạm nhập hàng hóa trưng bày English attachment

Công văn số 2166/HQTPHCM-GSQL ngày 27/7/2023 của Cục Hải quan TP. HCM về việc hướng dẫn thủ tục hải quan (2 trang)
Posted: 31/7/2023 7:39:27 AM | Latest updated: 3/8/2023 6:45:57 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5752 | Vietlaw: 630
LuatVietnam

Trường hợp Công ty tạm nhập hàng hóa nhằm mục đích trưng bày giới thiệu sản phẩm thì thủ tục tạm nhập - tái xuất hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 08/2015/NĐ-CPstatus2 , sửa đổi tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CPstatus2 .

Mã loại hình xuất - nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021.

Tuy nhiên, cần lưu ý, việc tạm nhập hàng hóa để trưng bày giới thiệu sản phẩm phải tuân thủ các điều kiện, chính sách quản lý quy định tại Điều 41 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017, khoản 3 Điều 15 Nghị định 69/2018/NĐ-CP và Điều 121, Điều 122 Luật Thương mại năm 2005.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5752

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Kinh doanh TN-TXCập nhật đến: 31-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu