LuatVietnam

blue-check Về chuyên ngành đào tạo để xét cấp chứng chỉ thiết kế cơ - điện công trình

Công văn số 851/HĐXD-CCRC ngày 21/7/2023 của Bộ Xây dựng về phạm vi hoạt động xây dựng (2 trang)
Posted: 25/7/2023 3:58:51 PM | Latest updated: 27/7/2023 9:55:14 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5750
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, theo sửa đổi tại khoản 20 Điều 12 Nghị định 35/2023/NĐ-CP, quy định về chuyên môn phù hợp để xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ - điện công trình nêu tại điểm b khoản 3 Điều 67 Nghị định 15/2021/NĐ-CPstatus2 được áp dụng đồng thời cho cả công trình đường dây và trạm biến áp.

Theo đó, trường hợp cá nhân đã học chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến hệ thống kỹ thuật điện, cơ khí, thông gió - cấp thoát nhiệt thì được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ - điện công trình, gồm cả thiết kế cơ - điện công trình đường dây và trạm biến áp.

Phạm vi hành nghề tương ứng với các hạng (I, II, III) của chứng chỉ thiết kế cơ - điện công trình đã được quy định cụ thể tại mục 3.3 Phụ lục VI Nghị định 15/2021/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5750

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu