LuatVietnam

blue-check Về điều kiện miễn thuế cho khoản giảm giá hàng nhập khẩu

Công văn số 07/TCHQ-TXNK ngày 3/1/2023 của Tổng cục Hải quan về việc xét giảm giá hàng nhập khẩu (2 trang)
Posted: 5/1/2023 10:54:48 AM | Latest updated: 12/1/2023 2:51:13 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp doanh nghiệp có hàng hóa nhập khẩu được đối tác giảm giá trực tiếp, không thuộc các loại giảm giá quy định tại tiết d.1.1 khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTCstatus2 (gồm: giảm giá theo cấp độ thương mại; giảm giá theo số lượng mua hàng hoặc giảm giá theo hình thức và thời gian thanh toán) thì không được trừ khoản giảm giá này khi tính thuế.

Ngoài ra, để lô hàng nhập khẩu được trừ khoản giảm giá khi tính thuế thì phải đáp ứng thêm điều kiện "thực hiện thanh toán qua ngân hàng bằng phương thức L/C hoặc TTR", không chấp nhận các phương thức thanh toán khác (tiết d.1.4 khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế XNK

blue-check 16 biểu thuế FTA mới hiện đã có trên hệ thống VNACCS của Hải quan
blue-check Bán hàng cho DNCX vẫn phải chịu thuế xuất khẩu
blue-check Về điều kiện miễn thuế cho khoản giảm giá hàng nhập khẩu
blue-check Sẽ rà soát lại mức thuế CBPG đối với sợi dài làm từ polyester
blue-check Hướng dẫn kê khai mã số HS và thuế XNK kể từ 30/12/2022
blue-check Tiêu thụ phế phẩm SXXK tại nội địa có phải nộp thuế?
blue-check Tiếp tục đánh thuế chống bán phá giá đối với Siro Sorbitol nhập khẩu
blue-check Bổ sung một số mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu bị áp mức giá tham chiếu
blue-check Những quy định dự kiến sẽ có trong Nghị định mới về Biểu thuế XNK
blue-check Sẽ rà soát việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế CBPG và chống trợ cấp đối với đường mía nhập khẩu
blue-check Hợp tác sản xuất hàng xuất khẩu có được miễn thuế nguyên liệu?
blue-check Tiêu hủy hàng nhập khẩu đang gửi kho ngoại quan có phải nộp thuế? English attachment
blue-check Rà soát thuế CBPG sản phẩm plastic đối với nhà xuất khẩu mới của Thái Lan
blue-check Nhập hàng từ kho ngoại quan để SXXK vẫn được miễn thuế English attachment
blue-check Sản phẩm tái chế chỉ được miễn thuế XK sau khi Bộ TN&MT ban hành tiêu chí xác định
blue-check Nguyên liệu NSXXK chuyển tiêu thụ nội địa có phải truy nộp thuế chống bán phá giá? English attachment
blue-check Nhập nguyên liệu từ kho ngoại quan để SXXK có được miễn thuế?
blue-check Hàng nhập từ kho ngoại quan để SXXK cũng được miễn thuế English attachment
blue-check Bàn, ghế xuất xứ Trung Quốc sẽ chịu thuế CBPG tạm thời kể từ 15/10/2022
blue-check Hàng nhập khẩu tạo TSCĐ cho dự án sẽ không được miễn thuế nếu quên thông báo Danh mục