LuatVietnam

blue-check Về khoảng cách an toàn môi trường đối với dự án sản xuất hóa chất

Công văn số 2269/BXD-KHCN ngày 22/6/2022 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định khoảng cách an toàn môi trường theo QCVN 01:2021/BXD (2 trang)
Posted: 8/7/2022 1:37:28 PM | Latest updated: 11/7/2022 9:28:46 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5491
LuatVietnam

Liên quan đến khoảng cách an toàn môi trường đối với dự án sản xuất hóa chất NaOH, tại TCVN 4449 - 1987 quy định áp dụng khoảng cách tối thiểu là 1000m.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng, tiêu chuẩn TCVN 4449 - 1987 được ban hành đã lâu và hiện nay các công nghệ sản xuất, giải pháp xử lý môi trường đã có sự phát triển nên tiêu chuẩn này không còn phù hợp. Thay vào đó, quy định về khoảng cách an toàn môi trường của dự án cần được xem xét, sử dụng các công cụ đánh giá tác động môi trường được cơ quan chuyên môn về BVMT xem xét, thẩm định.

Hiện nay, tại QCVN 01:2021/BXD (điểm 2.5.1) cũng quy định, đối với các cơ sở sản xuất có mức độ độc hại cấp I, II thì phải quy hoạch ngoài khu vực xây dựng đô thị.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5491

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Môi trường

blue-check Kế hoạch giảm phát thải khí metan đến năm 2030 English attachment
blue-check Các quy trình mới về cấp giấy phép môi trường tại Hà Nội
blue-check Về khoảng cách an toàn môi trường đối với dự án sản xuất hóa chất
blue-check Lộ trình hạn chế và ngừng sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy tại Tp. HCM
blue-check Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025
blue-check Hà Nội sẽ tăng cường xử phạt công trình gây ô nhiễm không khí
blue-check Thủ tục cấp, đổi giấy phép môi trường tại Hà Nội kể từ 25/3/2022
blue-check Một số yêu cầu mới đối với cơ sở phát thải khí nhà kính
blue-check Các giải pháp thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu English attachment
blue-check Danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính
blue-check Các thủ tục mới về cấp giấy phép môi trường
blue-check Biểu phí cấp các loại giấy phép về môi trường kể từ 11/1/2022
blue-check Quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường 2020 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường English attachment
blue-check Lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và giảm tiêu thụ các chất HCFC English attachment
blue-check Danh mục các chất làm suy giảm tầng ô-dôn phải đăng ký hoặc xin phép sử dụng
blue-check Bãi bỏ thủ tục thẩm định báo cáo tác động môi trường các dự án do Bộ Xây dựng phê duyệt
blue-check [TP. HCM] Điều chỉnh mức thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp kể từ 1/1/2022
blue-check Bộ Tài chính bác kiến nghị đưa dịch vụ vệ sinh, thoát nước vào diện không chịu thuế GTGT
blue-check Quy định về thu gom và xử lý chất thải y tế từ 10/1/2022 English attachment