LuatVietnam

blue-check Về phạm vi bồi thường bảo hiểm của nhà thầu xây dựng với bên thứ ba

Công văn số 2665/BXD-KTXD ngày 19/7/2022 của Bộ Xây dựng về bảo hiểm trách nhiệm dân sự với bên thứ ba trong thi công xây dựng công trình (2 trang)
Posted: 1/8/2022 10:15:58 AM | Latest updated: 5/8/2022 2:11:29 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5512
LuatVietnam

Theo Bộ Xây dựng, phạm vi bảo hiểm trách nhiệm dân sự của nhà thầu xây dựng đối với bên thứ ba bao gồm những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) mà nhà thầu có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba theo quy định tại Điều 33 Thông tư 329/2016/TT-BTC và khoản 5 Điều 1 Nghị định 20/2022/NĐ-CP .

Chi phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự của nhà thầu đối với bên thứ ba được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư 329/2016/TT-BTC và các quy định pháp luật có liên quan. Chi phí này được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 3 Nghị định 119/2015/NĐ-CPstatus2 .

Trường hợp nhà nước thay đổi chính sách về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng, bên nhận thầu sẽ căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký và quy định tại Điều 143 Luật Xây dựng để thực hiện.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5512

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng

blue-check Về thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu công trình nhà máy xử lý rác
blue-check Công trình được cấp giấy phép xây dựng theo luật cũ có được thi công tiếp?
blue-check Yêu cầu khi thực hiện dự án công trình thương mại, dịch vụ trên khu đất dân cư
blue-check Về phạm vi bồi thường bảo hiểm của nhà thầu xây dựng với bên thứ ba
blue-check Chủ đầu tư buộc phải hoàn trả tiền bảo hành cho nhà thầu nếu nghiệm thu đạt yêu cầu English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy phép xây dựng trong các Khu chế xuất và công nghiệp TP. HCM
blue-check Suất vốn đầu tư xây dựng năm 2021
blue-check Về trách nhiệm của nhà thầu giám sát thi công xây dựng
blue-check Vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn các quận của Hà Nội sẽ bị phạt tiền gấp đôi
blue-check Về việc gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng
blue-check Các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng xây dựng
blue-check Xây nhà riêng lẻ trên đất dự án có cần xin giấy phép xây dựng?
blue-check Trường hợp nào được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng?
blue-check Có thể điều chỉnh hợp đồng xây dựng trọn gói do ảnh hưởng dịch
blue-check Lệ phí điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực xây dựng tăng lên 1 triệu đồng kể từ 8/8/2022 English attachment
blue-check Xây nhà ở riêng lẻ trên đất dự án đã có hạ tầng phải xin giấy phép xây dựng
blue-check Về thủ tục sửa chữa công trình của doanh nghiệp nhà nước
blue-check Về thẩm quyền gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng
blue-check Có được điều chỉnh hợp đồng xây dựng theo chính sách giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Điều chỉnh thiết kế xây dựng từ sau 3/3/2021 phải thẩm định theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP