LuatVietnam

blue-check Về quyền sử dụng nhà trẻ, bãi xe trong chung cư

Công văn số 2791/BXD-QLN ngày 25/7/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở (2 trang)
Posted: 10/8/2022 9:03:42 AM | Latest updated: 14/8/2022 3:38:19 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5517
LuatVietnam

Bộ Xây dựng cho rằng, điểm đ khoản 1 Điều 10 Luật Nhà ở 2014 đã quy định rõ, chủ sở hữu nhà chung cư có quyền sở hữu, sử dụng chung đối với phần sở hữu chung của nhà chung cư và các công trình hạ tầng sử dụng chung của khu nhà đó (trừ các công trình được xây dựng để kinh doanh hoặc phải bàn giao cho nhà nước theo pháp luật), đồng thời Điều 100 Luật này cũng đã quy định rõ về phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung trong nhà chung cư.

Việc quản lý, sử dụng phần diện tích nhà trẻ và diện tích bãi xe ô tô trong chung cư sẽ được thực hiện theo các quy định nêu trên. Ngoài ra, về diện tích bãi xe ô tô của chung cư còn được quy định cụ thể tại điểm b khoản 1 Điều 101 Luật Nhà ở 2014 và Điều 8 Quy chế quản lý chung cư ban hành kèm Thông tư 02/2016/TT-BXDstatus2 .

Đối với việc bàn giao phần diện tích nhà trẻ và diện tích bãi xe ô tô trong chung cư, theo khoản 4 Điều 16 Nghị định 99/2015/NĐ-CPstatus2 , chủ đầu tư phải bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho chính quyền địa phương theo nội dung dự án được phê duyệt hoặc tự quản lý theo văn bản chấp thuận đầu tư.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5517

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nhà ở xã hội

blue-check Các dự án thành phần thuộc dự án nhà ở thương mại có bắt buộc dành quỹ đất xây nhà ở xã hội?
blue-check Phí quản lý chung cư hiện chỉ bắt buộc đóng cho phần sở hữu chung
blue-check Dự án khu nhà ở xã hội chỉ được phép mở thầu chọn chủ đầu tư sau khi phê duyệt quy hoạch xây dựng
blue-check Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phải có chức năng kinh doanh BĐS
blue-check Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư phải đính kèm danh mục phần sở hữu chung
blue-check Quỹ bảo trì chung cư được sử dụng cho những hạng mục nào?
blue-check Chủ đầu tư cần biết khi sử dụng tầng dịch vụ trong tòa nhà chung cư
blue-check Về quyền sử dụng nhà trẻ, bãi xe trong chung cư
blue-check Chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội qua từng giai đoạn
blue-check Căn hộ chung cư phải đảm bảo diện tích sàn thế nào?
blue-check Dự án nhà ở xã hội có được hỗ trợ lãi vay? English attachment
blue-check Yêu cầu khi tính toán diện tích sàn căn hộ chung cư
blue-check Từ 1/4/2021, đã bỏ cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
blue-check Có được tách/nhập Ban quản trị chung cư?
blue-check Việc dành quỹ đất xây nhà ở xã hội chỉ áp dụng với dự án nhà ở thương mại thuộc đô thị loại 3 trở lên
blue-check Về căn cứ xác định vị trí và diện tích đất xây nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội
blue-check Trường hợp nào dự án nhà ở thương mại thực hiện trước 2014 phải bổ sung quỹ đất xây nhà ở xã hội?
blue-check Về căn cứ xác định quỹ đất 20% để xây nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại
blue-check Dự án nhà ở cho công nhân được dành 20% diện tích để xây nhà ở thương mại English attachment
blue-check Được phép xây căn hộ thương mại trên 20% diện tích dự án nhà ở xã hội