LuatVietnam

blue-check Về thẩm quyền gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng

Công văn số 2036/BXD-HĐXD ngày 7/6/2022 của Bộ Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (1 trang)
Posted: 8/6/2022 1:48:44 PM | Latest updated: 15/6/2022 10:10:46 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Liên quan đến thẩm quyền gia hạn chứng chỉ hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn tại Công văn số 3065/BXD-HĐXD ngày 2/8/2021.

Theo đó, Sở Xây dựng hoặc các tổ chức xã hội nghề nghiệp được công nhận gia hạn chứng chỉ năng lực hạng II, III theo quy định tại khoản 1 Điều 86 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, bao gồm cả gia hạn chứng chỉ được cấp theo Nghị định 15 và chứng chỉ được cấp theo quy định cũ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xây dựng