LuatVietnam

blue-check Về thời hạn hoàn thuế cho hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK

Công văn số 3466/TCHQ-TXNK ngày 19/8/2022 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để SXXK (2 trang)
Posted: 23/8/2022 8:20:32 AM | Latest updated: 23/8/2022 4:05:51 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5524
LuatVietnam

Trước phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp về việc chậm được giải quyết hồ sơ hoàn thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK, Tổng cục Hải quan đã nhắc nhở Cục Hải quan các tỉnh phải nhanh chóng xử lý hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp theo đúng thời gian quy định.

Hiện nay, theo quy định tại Điều 75 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế chậm nhất là 06 ngày làm việc (với hồ sơ thuộc diện hoàn trước) và chậm nhất là 40 ngày làm việc (với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước), kể từ ngày cơ quan hải quan có thông báo chấp nhận hồ sơ của doanh nghiệp.

Về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế nhập khẩu, xem quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 và Điều 12 Thông tư 06/2021/TT-BTC .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5524

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hoàn thuế

blue-check Những trường hợp hoàn thuế GTGT tại Hải quan phải xin ý kiến của cơ quan Thuế
blue-check Về thời hạn hoàn thuế cho hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Không được điều chỉnh tăng số thuế GTGT xin hoàn sau thời điểm nộp hồ sơ
blue-check Các trường hợp hoàn thuế GTGT tại cơ quan Hải quan phải xin ý kiến của Thuế
blue-check Dự án thành lập cơ sở kinh doanh cũng được hoàn thuế GTGT khi đạt lũy kế 300 triệu
blue-check Những trường hợp hoàn thuế nộp thừa tại Hải quan phải có ý kiến của Thuế
blue-check Chi nhánh sẽ phải làm thủ tục hoàn thuế GTGT cho dự án được giao quản lý
blue-check Về căn cứ xem xét hoàn thuế cho hàng hóa XNK
blue-check Hàng nhập khẩu theo loại hình kinh doanh sản xuất có được hoàn thuế GTGT?
blue-check Lưu ý về điều kiện hoàn thuế cho hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu
blue-check Tái xuất nguyên liệu nhập khẩu đã thay đổi mục đích sử dụng, có được hoàn thuế?
blue-check Các phương án xử lý sai sót trong khâu hoàn thuế của Hải quan
blue-check Hàng nhập khẩu sau đó tái xuất vẫn được hoàn thuế GTGT English attachment
blue-check Không có doanh thu xuất khẩu, số thuế đầu vào của tháng/quý đó không được xét hoàn
blue-check Điều kiện hoàn thuế GTGT dự án đầu tư ngoài tỉnh
blue-check Điều kiện hoàn thuế GTGT của hàng xuất khẩu
blue-check Dự án đầu tư sẽ không được hoàn thuế GTGT đầu vào nếu không kê khai riêng
blue-check Thuế GTGT bị truy thu sau thông quan có được khấu trừ?
blue-check Hoàn thuế cho dự án đầu tư phải đảm bảo đã góp đủ vốn điều lệ
blue-check Cảnh báo những dấu hiệu gian lận hoàn thuế GTGT (liên quan hàng XNK) English attachment