LuatVietnam

blue-check Về thời hạn tước quyền sử dụng đối với giấy phép lái xe

Công văn số 1701/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 27/5/2022 của Bộ Tư pháp về việc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật (1 trang)
Posted: 15/6/2022 1:47:25 PM | Latest updated: 16/6/2022 1:46:17 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5479
LuatVietnam

Căn cứ khoản 5 Điều 81 Nghị định 100/2019/NĐ-CPstatus2 và điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định 118/2021/NĐ-CP, Bộ Tư pháp cho rằng, trường hợp thời hạn còn lại của giấy phép, chứng chỉ hành nghề (lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt) ngắn hơn thời hạn xử phạt tước quyền sử dụng thì cơ quan chức năng vẫn ra quyết định áp dụng hình thức "tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề".

Thời hạn tước quyền sử dụng sẽ tính theo thời hạn còn lại của giấy phép, chứng chỉ hành nghề đó.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5479

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vi phạm hành chính

blue-check Về xử phạt vi phạm đối với doanh nghiệp kho bãi
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ bị xử phạt
blue-check Các vi phạm mà doanh nghiệp kinh doanh kho bãi có thể bị xử phạt
blue-check Mức xử phạt đối với các vi phạm về bảo vệ môi trường kể từ 25/8/2022 English attachment
blue-check Danh mục các Nghị định về thẩm quyền xử phạt hành chính của cơ quan Hải quan
blue-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ biên giới
blue-check Về thời hạn tước quyền sử dụng đối với giấy phép lái xe
blue-check Giải đáp về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh BĐS
blue-check Căn cứ xác định mức tiền phạt đối với vụ vi phạm có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ
blue-check Giới thiệu những quy định mới về tạm giữ tang vật vi phạm hành chính từ 1/1/2022
blue-check Sửa đổi mức xử phạt trong lĩnh vực thương mại, hóa chất, dầu khí English attachment
blue-check Mức phạt mới trong lĩnh vực xây dựng English attachment
blue-check Nhiều vi phạm trong lĩnh vực viễn thông, an toàn thông tin mạng sẽ bị phạt từ 27/1/2022
blue-check Mức phạt mới trong các lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm dịch và thú y English attachment
blue-check Sửa đổi căn cứ xác định các vi phạm về chuyển nhượng đất dự án English attachment
blue-check Tăng mức phạt về đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai kể từ 6/1/2022 English attachment
blue-check Mức phạt mới trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng English attachment
blue-check Quy định mới về việc nộp tiền bảo lãnh để khỏi bị giam xe English attachment
blue-check Mức xử phạt vi phạm về an ninh, trật tự kể từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Những điểm mới trong xử phạt hành chính kể từ 1/1/2022 English attachment