LuatVietnam

blue-check Về thời hạn tước quyền sử dụng đối với giấy phép lái xe

Công văn số 1701/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 27/5/2022 của Bộ Tư pháp về việc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật (1 trang)
Posted: 15/6/2022 1:47:25 PM | Latest updated: 16/6/2022 1:46:17 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Căn cứ khoản 5 Điều 81 Nghị định 100/2019/NĐ-CPstatus2 và điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định 118/2021/NĐ-CP, Bộ Tư pháp cho rằng, trường hợp thời hạn còn lại của giấy phép, chứng chỉ hành nghề (lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt) ngắn hơn thời hạn xử phạt tước quyền sử dụng thì cơ quan chức năng vẫn ra quyết định áp dụng hình thức "tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề".

Thời hạn tước quyền sử dụng sẽ tính theo thời hạn còn lại của giấy phép, chứng chỉ hành nghề đó.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Vi phạm hành chính