LuatVietnam

blue-check Về thủ tục cấp thẻ an toàn điện khi thay đổi bậc hoặc chuyển đổi công việc

Công văn số 2286/ATMT-ATĐ ngày 13/12/2022 của Bộ Công thương về thủ tục hành chính cấp thẻ an toàn điện (2 trang)
Posted: 14/12/2022 10:12:47 AM | Latest updated: 14/12/2022 3:25:04 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5602
LuatVietnam

Theo Bộ Công thương, thủ tục cấp thẻ an toàn điện cho trường hợp người lao động chuyển đổi công việc, thay đổi bậc an toàn được áp dụng theo thủ tục Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện (mã TTHC: 2.000638) ban hành tại Quyết định số 1831/QĐ-BCT ngày 12/9/2022.

Đối tượng thực hiện và thời hạn giải quyết TTHC được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 10 Thông tư 05/2021/TT-BCTstatus2 . Công tác tổ chức, huấn luyện, sát hạch sẽ được thực hiện tùy thuộc vào tình hình thực tế của từng địa phương (vì vậy, Thông tư 05/2021/TT-BCTstatus2 không quy định cụ thể thời hạn địa phương phải tổ chức huấn luyện, sát hạch).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5602

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Điện lực - Năng lượng

blue-check Khung giá phát điện mặt trời áp dụng từ 7/1/2023 English attachment
blue-check Bãi bỏ quy định về giấy tờ đăng ký mua điện sinh hoạt
light-check Sửa đổi quy định về nhà máy điện
light-check Quy định mới về kiểm tra, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện
blue-check Giá trần điện năng năm 2023: 1778,6 đồng/kWhEnglish attachment
blue-check Về thủ tục cấp thẻ an toàn điện khi thay đổi bậc hoặc chuyển đổi công việc
blue-check Báo cáo kết quả sử dụng năng lượng năm 2022 phải nộp trước 15/1/2023
blue-check Sửa đổi các quy trình cấp phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (tại Tp. Hà Nội)
blue-check Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021
blue-check Sửa đổi phương pháp xác định khung giá và mức giá phát điện English attachment
blue-check Phương pháp xác định khung giá phát điện mặt trời và điện gió English attachment
blue-check Thủ tục mới về huấn luyện và cấp Thẻ an toàn điện
blue-check Bỏ thu phí huấn luyện, cấp thẻ an toàn điện cho người lao động English attachment
blue-check Lưu ý về phân loại Cụm cánh tản nhiệt làm mát máy biến thế
blue-check Định mức lập quy hoạch phát triển năng lượng nguyên tử
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép tiến hành công việc bức xạ (tại TP. HCM)
blue-check Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ đo và xử lý sự cố bức xạ
blue-check Thay mới các thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ
blue-check "Sợi quang G652D" đã sản xuất được trong nước
blue-check "Tủ điện trung thế 24kV" đã sản xuất được trong nước