LuatVietnam

blue-check Về thủ tục điều chỉnh tiến độ cho dự án thực hiện trước khi có Luật Đầu tư 2020

Công văn số 9019/BKHĐT-PC ngày 13/12/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư được quyết định/chấp thuận trước thời điểm Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành (2 trang)
Posted: 15/12/2022 7:37:34 AM | Latest updated: 15/12/2022 4:02:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5603
LuatVietnam

Liên quan đến thủ tục điều chỉnh tiến độ đối với dự án đầu tư thực hiện trước khi có Luật Đầu tư số 61/2020/QH14status2 , đã được quy định tại điểm d khoản 4 Điều 117 Nghị định 31/2021/NĐ-CP .

Theo đó, trường hợp điều chỉnh tiến độ cho dự án thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư, nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư khi kéo dài tiến độ dự án quá 12 tháng; chỉ cần làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 47 Luật số 61/2020/QH14status2 .

Riêng với các dự án không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nếu nhà đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì thực hiện thủ tục theo quy định tại Điều 38 Luật số 61/2020/QH14status2 .

Các trường hợp điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư nêu tại điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư bao gồm:
a) Để khắc phục hậu quả trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai;
b) Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư do nhà đầu tư chậm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
c) Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan nhà nước chậm thực hiện thủ tục hành chính;
d) Điều chỉnh dự án đầu tư do cơ quan nhà nước thay đổi quy hoạch;
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5603

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư trong nước

blue-check Những lưu ý khi tách doanh nghiệp thực hiện dự án
blue-check Về thủ tục điều chỉnh tiến độ cho dự án thực hiện trước khi có Luật Đầu tư 2020
blue-check Các thủ tục đầu tư và cấp lại giấy phép lao động được giải quyết trong ngày tại Ban quản lý KCX TP. HCM
blue-check Thủ tục dừng nhập khẩu hàng thuộc Danh mục miễn thuế
blue-check Hàng nhập khẩu cho dự án xử lý chất thải rắn có được miễn thuế? English attachment
blue-check Về thủ tục dừng nhập khẩu hàng hóa miễn thuế
blue-check Về mức tối thiểu phải nộp cho Nhà nước khi thực hiện dự án có sử dụng đất
blue-check Sắp tăng cường thanh tra các dự án chậm tiến độ sử dụng đất trên cả nước
blue-check Thay mới Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội
blue-check Năm 2022, Bộ KH&ĐT bổ sung thêm 2 cuộc thanh tra về khu công nghiệp tại Quảng Nam và Vĩnh Phúc
blue-check Tổng hợp thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất tại Hà Nội
blue-check Thực hiện dự án tại Khu công nghệ thông tin tập trung có được ưu đãi? English attachment
blue-check 13 quy trình về chấp thuận đầu tư và điều chỉnh dự án đầu tư tại TP. HCM
blue-check Thay mới biểu mẫu báo cáo thống kê ngành đầu tư
blue-check Ngành nghề thương mại bổ sung thêm nếu không gắn với dự án sẽ không được ưu đãi
blue-check Dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp được miễn thuế TNDN 2 năm
blue-check Về thẩm quyền và nội dung thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án nhà ở
blue-check Quy định mới về thành lập khu công nghiệp, khu kinh tế English attachment
blue-check Sẽ tăng cường giám sát các dự án đầu tư trong khu công nghiệp và khu kinh tế
blue-check Sửa đổi điều kiện, thủ tục đầu tư dự án bằng đất mua, thuê hoặc nhận góp vốn (tại Hà Nội)