LuatVietnam

blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công

Công văn số 1047/HQTPHCM-GSQL ngày 17/5/2022 của Cục Hải quan TP. HCM về việc hướng dẫn thủ tục hải quan (1 trang)
Posted: 31/5/2022 10:50:53 AM | Latest updated: 1/6/2022 8:06:15 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5463
LuatVietnam

Trường hợp DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công hàng hóa, thủ tục hải quan được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 76 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5463
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất