LuatVietnam

blue-check Về thủ tục hải quan đối với hoạt động XNK tại chỗ

Công văn số 5482/TCHQ-GSQL ngày 19/12/2022 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ (1 trang)
Posted: 5/1/2023 9:20:11 AM | Latest updated: 6/1/2023 11:20:13 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan cho rằng, thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) tại chỗ quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 trước đây đã được quy định tại Điều 15 Nghị định 154/2005/NĐ-CPstatus1 và về bản chất hàng hóa XNK tại chỗ là hàng hóa được giao và nhận tại Việt Nam, giữa hai doanh nghiệp Việt Nam và đối tác nước ngoài.

Thủ tục hải quan đối với hoạt động XNK tại chỗ vẫn đang được thực hiện bình thường, chưa phát sinh vướng mắc liên quan đến cách hiểu về "tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 như phản ánh của doanh nghiệp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Lược đồ

XNK tại chỗCập nhật đến: 19-Dec-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check Hàng hóa chuyên ngành nhập khẩu từ 30/12/2022 phải kê khai theo mã HS mới English attachment
blue-check Nhập khẩu xơ bông có bị quản lý như phế liệu?
light-check Bãi bỏ Thông tư ban hành danh mục hàng nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ GTVT English attachment
light-check Đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu dây chuyền đã qua sử dụng đối với doanh nghiệp/dự án công nghệ cao English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hoạt động XNK tại chỗ
blue-check Có thể nhập khẩu thuốc lá điện tử vào kho ngoại quan để chờ tái xuất
blue-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 đã bị lùi hiệu lực áp dụng đến 30/12/2022
blue-check Thông tin hàng hóa trên tờ khai xuất khẩu và nhập khẩu tại chỗ phải tương đồng
blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK 2022 đến 30/12/2022 English attachment
blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK mới đến 30/12/2022
blue-check Đính chính hướng dẫn về Tờ khai xác nhận hàng viện trợ nhập khẩu
blue-check Về Dự thảo danh mục hàng hóa tân trang được nhập khẩu trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP
blue-check Các giải pháp phát triển xuất nhập khẩu đến năm 2030 của Chính phủ English attachment
blue-check Xuất hàng vào kho ngoại quan chờ bán cho nước ngoài, lập hóa đơn và khai thuế vào thời điểm nào?
blue-check Tổng hợp những điểm mới của Danh mục hàng hóa XNK 2022
blue-check Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các mạng phân phối nước ngoài
blue-check Tạm thời không được nhập khẩu thuốc lá thế hệ mới English attachment
blue-check Hàng giao nhận ở nước ngoài và hàng XK tại chỗ đều được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Cách khai hải quan khi xuất khẩu phần mềm chứa trong đĩa CD
blue-check Về quyền xuất khẩu của doanh nghiệp FDI English attachment