LuatVietnam

blue-check Về thuế GTGT đối với mặt hàng "hồng treo gió"

Công văn số 17834/CTHN-TTHT ngày 4/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hướng dẫn mức thuế suất của mặt hàng hồng treo gió (3 trang)
Posted: 7/4/2023 7:25:01 AM | Latest updated: 7/4/2023 12:34:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5676
LuatVietnam

Trường hợp mặt hàng "hồng treo gió" là sản phẩm trồng trọt chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thì khi bán cho các doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại sẽ được miễn khai, nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Tuy nhiên, khi bán cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh, tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất 5% theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5676

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giống cây trồng

blue-check Về thuế GTGT đối với mặt hàng "hồng treo gió"
blue-check Chính sách cấp và quản lý mã số đối với vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu
blue-check "Mã số vùng trồng" sẽ được cấp trực tuyến tại địa chỉ https://csdltrongtrot.mard.gov.vn
blue-check Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất, quản lý vật nuôi giống gốc
blue-check Nhập khẩu nông sản đã nghiền vụn không được miễn thuế GTGT
blue-check Cá sam moto có được xem là "động vật hoang dã"
blue-check Thay mới Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính English attachment
blue-check Hướng dẫn phát triển sản xuất giống cây trồng, chăn nu6i và thủy sản
blue-check Quy trình đăng ký bằng bảo hộ giống cây trồng
blue-check Thay mới các thủ tục về đăng ký bảo hộ giống cây trồng
blue-check Sửa đổi tiêu chí, thủ tục cấp bằng bảo hộ giống cây trồng English attachment
blue-check Từ 28/5/2021, chấp nhận Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng điện tử
blue-check Về việc phối hợp triển khai cấp phép nhập khẩu giống cây trồng trực tuyến
blue-check Nhập khẩu "giống vật nuôi" phải có giấy xác nhận xuất xứ của Hiệp hội giống
blue-check Giống cây lâm nghiệp phải đảm bảo chất lượng theo TCVN English attachment
blue-check Sản phẩm từ trồng trọt nếu đã qua chế biến phải chịu thuế GTGT 10%
blue-check Dịch vụ giết mổ gia súc có chịu thuế GTGT?
blue-check Giống vật nuôi đã có giấy xác nhận chất lượng được miễn xin phép nhập khẩu English attachment
blue-check Chính sách thuế GTGT đối với xơ bông
blue-check Thủ tục cấp phép sử dụng nguồn gen của nhà nước