LuatVietnam

blue-check Về tiêu chí xác định công trình xây dựng tạm

Công văn số 1678/BXD-HĐXD ngày 16/5/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về công trình xây dựng tạm (2 trang)
Posted: 27/5/2022 8:34:02 AM | Latest updated: 27/5/2022 9:29:28 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5471
LuatVietnam

Bộ Xây dựng cho rằng, công trình "trạm trộn bê tông" phục vụ thi công các dự án có thể được xác định là loại công trình tạm nếu đáp ứng các quy định về công trình tạm nêu tại khoản 1, 3, 4 Điều 131 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi tại khoản 49 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ).

Trường hợp công trình "trạm trộn bê tông" phục vụ cho hoạt động khác trong thời gian nhất định thì phải được UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện chấp thuận về địa điểm, quy mô xây dựng và thời gian tồn tại của công trình tạm này phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 131 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi tại khoản 49 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ).

Riêng đối với các công trình xây dựng có thời hạn phục vụ mục đích bán hàng trong dự án kinh doanh BĐS hay công trình biển quảng cáo, Bộ Xây dựng đề nghị căn cứ điều kiện thực tế để xác định có thuộc công trình tạm theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 131 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi tại khoản 49 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14) hay không.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5471

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng

blue-check Phát sinh công việc xây dựng do điều chỉnh thiết kế, phải thỏa thuận đơn giá trước khi thực hiện
blue-check Quy chế vận hành và khai thác Hệ thống dữ liệu về định mức xây dựng
blue-check Căn cứ xác định đơn giá ngày công của chuyên gia tư vấn xây dựng English attachment
blue-check Một số điều cần biết về điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Tăng vốn đầu tư của dự án vượt trên 15 tỷ phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi
blue-check Công trình được cấp giấy phép xây dựng theo luật cũ có được thi công tiếp?
blue-check Yêu cầu khi thực hiện dự án công trình thương mại, dịch vụ trên khu đất dân cư
blue-check Về phạm vi bồi thường bảo hiểm của nhà thầu xây dựng với bên thứ ba
blue-check Chủ đầu tư buộc phải hoàn trả tiền bảo hành cho nhà thầu nếu nghiệm thu đạt yêu cầu English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy phép xây dựng trong các Khu chế xuất và công nghiệp TP. HCM
blue-check Suất vốn đầu tư xây dựng năm 2021
blue-check Về trách nhiệm của nhà thầu giám sát thi công xây dựng
blue-check Vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn các quận của Hà Nội sẽ bị phạt tiền gấp đôi
blue-check Về việc gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng
blue-check Các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng xây dựng
blue-check Xây nhà riêng lẻ trên đất dự án có cần xin giấy phép xây dựng?
blue-check Trường hợp nào được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng?
blue-check Có thể điều chỉnh hợp đồng xây dựng trọn gói do ảnh hưởng dịch
blue-check Lệ phí điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực xây dựng tăng lên 1 triệu đồng kể từ 8/8/2022 English attachment
blue-check Xây nhà ở riêng lẻ trên đất dự án đã có hạ tầng phải xin giấy phép xây dựng