LuatVietnam

blue-check Về trách nhiệm khai nộp và phương thức tính thuế nhà thầu English attachment

Công văn số 32111/CTHN-TTHT ngày 7/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế nhà thầu (3 trang)
Posted: 11/7/2022 7:34:35 AM | Latest updated: 13/7/2022 3:02:23 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5493 | Vietlaw: 568
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 103/2014/TT-BTC, nhà thầu nước ngoài nếu đáp ứng các điều kiện sau thì được nộp thuế GTGT theo phương thức khấu trừ, nộp thuế TNDN theo kê khai nhưng phải trực tiếp khai nộp thuế:

(1) có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;

(2) thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên;

(3) áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và đã được cấp mã số thuế.

Trường hợp nhà thầu nước ngoài không đáp ứng những điều kiện nêu trên thì bên Việt Nam chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu (Điều 11 Thông tư 103/2014/TT-BTC ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5493

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV32111-07072022CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Nhà thầu

blue-check Bán cổ phần ở Việt Nam phải trích nộp thuế TNDN nhà thầu English attachment
blue-check Thuê quảng cáo trên website nước ngoài, trường hợp nào được miễn nộp thay thuế?
blue-check Thu nhập phát sinh từ giao dịch với công ty Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu
blue-check Các trường hợp cung ứng dịch vụ được miễn thuế nhà thầu English attachment
blue-check Cách tính thuế nhà thầu đối với dịch vụ phần mềm
blue-check Dịch vụ chuyển phát chiều từ nước ngoài về Việt Nam không bị tính thuế nhà thầu
blue-check Về trách nhiệm khai nộp và phương thức tính thuế nhà thầu English attachment
blue-check Nhà thầu nước ngoài phải thông báo với thuế nếu được miễn, giảm thuế theo Hiệp định
blue-check Nhà thầu nước ngoài được giảm trừ phần việc giao thầu phụ khi tính nộp thuế English attachment
blue-check Không phải nộp thay thuế nếu nhà thầu nước ngoài đủ điều kiện kê khai trực tiếp English attachment
blue-check Nhà thầu nước ngoài sẽ được cấp 01 MST cho từng hợp đồng thầu
blue-check Bán bản quyền game hoặc chia sẻ doanh thu đều phải nộp 10% thuế nhà thầu
blue-check Phát sinh thu nhập tại Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu, kể cả khi không có cơ sở thường trú
blue-check Những trường hợp phải khấu trừ thuế nhà thầu trước khi thanh toán cho nước ngoài English attachment
blue-check Dịch vụ miễn phí kèm theo hàng nhập khẩu vẫn phải chịu thuế nhà thầu English attachment
blue-check Liên danh với Việt Nam bán hàng theo điều khoản Incoterms vẫn phải chịu thuế nhà thầu
blue-check Cách tính thuế nhà thầu đối với hàng nhập khẩu theo điều khoản Incoterms
blue-check Thuê lắp đặt khi nhập khẩu máy móc phải chịu thuế nhà thầu
blue-check Thuế nhà thầu sẽ phải quyết toán khi kết thúc hợp đồng
blue-check Dịch vụ giao nhận, kho vận chịu thuế nhà thầu thế nào?