LuatVietnam

blue-check Về ưu đãi thuế đối với dự án nhà ở xã hội English attachment

Công văn số 3299/TCT-CS ngày 2/8/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần kinh doanh thương mại trong dự án nhà ở xã hội (1 trang)
Posted: 7/9/2023 7:57:32 AM | Latest updated: 11/9/2023 2:38:00 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5778 | Vietlaw: 627
LuatVietnam

Liên quan đến chính sách ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua, Tổng cục Thuế yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2880/TCT-CS ngày 12/7/2023.

Trường hợp trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế, nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì phải tính riêng thu nhập từ hoạt động được hưởng ưu đãi và thu nhập từ hoạt động không được ưu đãi để kê khai nộp thuế riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5778

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu