LuatVietnam

blue-check Về việc cung cấp hồ sơ kho bãi khi mang hàng về bảo quản

Công văn số 1007/HQTPHCM-TTKT ngày 20/4/2023 của Cục Hải quan TP. HCM về các Biểu mẫu và trang mạng yêu cầu cung cấp thông tin (2 trang)
Posted: 21/4/2023 1:41:46 PM | Latest updated: 23/4/2023 6:02:13 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5694
LuatVietnam

Theo Cục Hải quan TP. HCM, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi cung cấp thông tin hồ sơ kho bãi đề nghị đưa hàng về bảo quản trên hệ thống, các Chi cục Hải quan trên địa bàn đã hướng dẫn doanh nghiệp cung cấp thông tin đến Hộp thư điện tử của Chi cục qua biểu mẫu điền sẵn trên ứng dụng Google Form.

Doanh nghiệp chỉ cần cung cấp thông tin một lần (trừ trường hợp khai bổ sung) và không phải cung cấp hồ sơ giấy nhiều lần cho các công chức hải quan khác nhau khi làm thủ tục hải quan.

Toàn bộ thông tin kho bãi và hồ sơ kho bãi do doanh nghiệp cung cấp được lưu trữ trong Hộp thư điện tử của Chi cục và chỉ phục vụ mục đích xem xét, giải quyết cho doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản, các thông tin và hồ sơ này hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5694

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hải quan điện tử - VNACCS

blue-check Về việc cung cấp hồ sơ kho bãi khi mang hàng về bảo quản
blue-check Hàng nhập khẩu từ 20/4/2023 phải nộp Bảng kê điện tử
blue-check Những lưu ý khi kê khai trực tuyến hồ sơ đề nghị không thu thuế XNK
blue-check Ngân hàng KEB HANA nhận thu thuế điện tử cho hàng XNK từ 9/12/2022
blue-check Ngân hàng TNHH CTBC - Chi nhánh TP. HCM sẽ phối hợp thu thuế kể từ 18/11/2022
blue-check Ngân hàng BOC HCM sẽ thu thuế điện tử cho Hải quan kể từ 2/11/2022
blue-check Từ 7/11/2022, thủ tục dừng cưỡng chế hải quan được giải quyết trên Cổng dịch vụ công
blue-check Hải quan sẽ mở rộng thu thuế điện tử qua tổ chức dịch vụ trung gian thanh toán
blue-check Về cách khai chuyển tiêu thụ nội địa đối với hàng SXXK có nguồn gốc tạm nhập English attachment
blue-check Mặt hàng có nhiều mã HS không thể trừ lùi giấy phép tự động trên Hệ thống V5
blue-check Từ 26/7/2022, bắt buộc niêm phong hải quan bằng seal định vị điện tử
blue-check Về việc khai "Số quản lý nội bộ" trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ
blue-check Các yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài
blue-check Kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025
blue-check Các trường hợp hàng hóa XNK bị niêm phong hải quan bằng seal định vị điện tử English attachment
blue-check Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng phần mềm khai hải quan miễn phí của TCHQ
blue-check Từ 1/4/2022, các doanh nghiệp sẽ được tải miễn phí phần mềm khai hải quan điện tử
blue-check Những giải pháp đẩy mạnh hải quan điện tử năm 2022
blue-check Nhập khẩu lô hàng trên 50 dòng phải mở thêm tờ khai nhánh
blue-check Chưa thể mở tờ khai điện tử một lần để nhập khẩu nhiều lần