LuatVietnam

blue-check Về việc điều chỉnh giá hợp đồng do thay đổi cự ly vận chuyển vật tư

Công văn số 3855/BXD-KTXD ngày 24/8/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng (1 trang)
Posted: 19/9/2023 8:37:48 AM | Latest updated: 19/9/2023 3:19:14 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5787
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, trường hợp hồ sơ hợp đồng không có quy định việc điều chỉnh cự ly vận chuyển cung cấp vật tư, vật liệu, đổ thải thì việc thanh toán được căn cứ vào đơn giá hợp đồng, nội dung hợp đồng đã ký, không chiết tính cự ly vận chuyển.

Trường hợp hồ sơ hợp đồng có quy định việc điều chỉnh cự ly vận chuyển vật tư, vật liệu thì nhà thầu căn cứ các quy định trong hồ sơ hợp đồng đã ký, xác định đơn giá để thanh toán hợp đồng cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5787

Tệp đính kèm

Lược đồ

Hợp đồng xây dựngCập nhật đến: 24-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu