LuatVietnam

blue-check Về việc lập chứng từ và khai thuế đối với khoản viện trợ không hoàn lại

Công văn số 25539/CTHN-TTHT ngày 3/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế GTGT đối với hoạt động nhận viện trợ (5 trang)
Posted: 10/6/2022 8:11:37 AM | Latest updated: 10/6/2022 1:07:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5471
LuatVietnam

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc lập chứng từ và khai thuế đối với khoản viện trợ không hoàn lại.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5471
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Dự án ODA