LuatVietnam

blue-check Về yêu cầu đối với chứng từ vận tải để khai hải quan English attachment

Công văn số 1862/TCHQ-GSQL ngày 25/5/2022 của Tổng cục Hải quan về vận đơn làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa (1 trang)
Posted: 27/5/2022 9:29:37 AM | Latest updated: 3/6/2022 10:04:09 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5463
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan cho rằng, nếu thông tin trên chứng từ vận tải mà doanh nghiệp nộp đảm bảo đầy đủ các nội dung của một vận đơn, chứng từ vận tải theo quy định tại Điều 129 - 131 Luật Hàng không dân dụng, Điều 148 Bộ luật hàng hải, các Hiệp định và các Nghị định thư liên quan đến vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam với các nước thì được chấp nhận để làm thủ tục hải quan.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5463
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV1862-25052022TCHQ[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thủ tục hải quan