LuatVietnam

blue-check Việc kiểm tra thuế từ 14/7/2023 phải thực hiện theo quy trình mới

Công điện số 06/CĐ-TCT ngày 21/7/2023 của Tổng cục Thuế về việc triển khai Quy trình kiểm tra thuế ban hành kèm theo Quyết định số 970/QĐ-TCT ngày 14/07/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (1 trang)
Posted: 26/7/2023 1:44:14 PM | Latest updated: 26/7/2023 9:11:21 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5749
LuatVietnam

Công điện yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố kịp thời triển khai Quy trình kiểm tra thuế theo quy định mới ban hành tại Quyết định số 970/QĐ-TCT ngày 14/07/2023 (hiệu lực từ ngày 14/7/2023).

Đối với các cuộc kiểm tra thuế đang thực hiện có quyết định kiểm tra ban hành trước ngày Quyết định số 970/QĐ-TCT có hiệu lực thì trong thời gian còn lại của cuộc kiểm tra tính từ ngày Quyết định số 970/QĐ-TCT có hiệu lực sẽ phải thực hiện theo quy định mới.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5749

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu